مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه هابازرسی بیمه ای ، به حسابرسی هزینه ای میپردازد ، در واقع ممیزی مالیات، بازرسی در بخش درآمدهای یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد .حسابرسی مالیاتی، به حسابرسی درآمدی گفته میشود که در نهایت هزینه ها از درآمدهای بنگاه اقتصادی کسر می گردد.

انواع بازرسی بیمه

بازرسی بیمه انواع متفاوتی دارد که در اینجا به شرح آن میپردازیم:

1. بازرسی کارگاه ها: این بازرسی نیروهای مولد و کارگران را مورد بررسی قرار میدهد.
2. بازرسی دفاتر قانونی: این بازرسی در واقع نوعی حسابرسی بیمه ای از دفاتر قانونی می باشد.
در این حسابرسی ها دراقع با بازرسی دفاتر قانونی، هزینه های مربوط به کار در نظر میگیرند وسایر درآمدها و هزینه های مؤسسه در نظر گرفته نمی شوند.
حسابرسی بیمه ای یا حسابرسی قانونی، به بررسی مدارک یک سال شرکت پرداخته و هرگونه بدهی باقی مانده از عدم پرداخت بیمه را محاسبه و لحاظ میکند .
در این بازرسی بدهی کارفرما در زمینه بیمه تعیین شده و بعد از آن به مدت یک ماه به کارفرما فرصت داده می شود تا بدهی مربوطه را پرداخت نماید. چنانچه کارفرما از پرداخت بدهی بیمه ای خود خودداری کند و یا در پرداخت آن تأخیر کند، بابت هر ماه تأخیر در پرداخت بدهی بیمه خود، به میزان 2% جریمه خواهد شد.

چه مواردی مشمول حسابرسی بیمه ای می باشند

یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمینه حسابرسی وجود دارد، این است که اکثر کارفرمایان دفاتر قانونی نداشته وبه اشتباه تصور می کنند که نبود این دفاتر قانونی به نفع آنان است موجب میشود که در زمان حسابرسی بیمه ای، مبالغ کمتری را به عنوان حق بیمه خواهند پرداخت . در صورتی که حق بیمه پرداختی آنان با استفاده از اطلاعات مالیاتی که از طریق استعلام از سازمان امور مالیاتی بدست می آید، محاسبه و اخذ می گردد. و با داشتن دفاتر قانونی حق بیمه پرداختی آنان کمتر از زمانی خواهد بود که دفاتر قانونی ندارند.

 

مطلب پیشنهادی :

حسابرسی بیمه

 

مواردی که شامل حسابرسی بیمه ای میگردند به شرح زیر می باشند:

1. تمامی مبالغی که به منظور حقوق و دستمزد و مزایای قانونی به کارگران و کارمندان تعلق گرفته است .
2. مبالغی پرداختی به پیمانکاران و همچنین مفاصا حسابی که از تأمین اجتماعی گرفته نشده است.
3. هر گونه مبلغی که به افراد حقیقی و حقوقی به عنوان حق احمه توسط کارفرما پرداخت شود .
البته باید ذکر کرد که مواردی وجود دارد که جزء استثنائات بوده و طبق قانون حق بیمه به آنها تعلق نمی گیرد.
از موارد قابل توجه این است که شرکت ها و مؤسسات بزرگ برای انجام امور خود نیاز به حسابرسان خبره دارند و با سپردن امور خود به حسابرسان مجرب و پیش حسابرسی آنان، باعث می شوند میزان دقیق مبالغ بیمه مشخص شده و حق بیمه بیشتری از موارد قانونی نپردازند و همچنین از به وجود آمدن جرائم مالیاتی جلوگیری کنند و مبالغ حق بیمه را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند.


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

انتقال غیر قانونی سرقفلی از مواردی است که حق سرقفلی را ساقط می کند. اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سر قفلی ، سرقفلی ملک را انتقال می دهند مرتکب تخلف شده اند.

اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیرات ودر صورت اقدام مالک از طربق مراجع قضایی تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی خواهد داشت.

منبع :

haghrah.net

 


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

مالیات علی الراس چیست؟

مالیات علی الراس به مالیاتی گفته میشود که آن را بر مبنای قراین و ضرایب مالیاتی محاسبه میکنند نه بر اساس اسناد و مدارک مودی مالیاتی.

باید توجه داشت که اظهارنامه ارسالی توسط مودی مالیاتی از مهم‎ترین و اصلی ترین ابزار برای  تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی می‎باشد .

هنگامیکه مودی اظهارنامه را به واحد مالیاتی ارسال می نماید ،توسط  آن واحد مالیاتی و در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم پرونده واحد تجاری  توسط کارشناس ارشد مالیاتی یا کارشناس مالیاتی (ممیز مالیاتی) رسیدگی می گردد.

 

رسیدگی به پرونده دارای مراحلی است که مختصر در اینجا به آن می پردازیم:

 

 • در ابتدا برگه ای به نام درخواست اسناد و مدارک از طرف ممیز مالیاتی به مودی مالیاتی ارسال می گردد که بر این اساس مودی باید کلیه اسناد و مدارک درخواستی را جهت رسیدگی در اختیار ممیز قرار دهد.
 • در مرحله ی بعدی یعنی پس از ابلاغ “برگ درخواست اسناد و مدارک” ،کارشناس ارشد مالیاتی موظف می گردد طی یک هفته تا پانزده روز پس از ابلاغ درخواست فوق به محل کار مودی مراجعه نموده و دفاتر و تمامی اسناد و مدارک  تجاری مودی را مورد رسیدگی قرار دهد.

 

 

پس از  رسیدگی، چه اتفاقاتی رخ می دهد:

اتفاقات پس از رسیدگی به 3 دسته تقسیم می گردد:

 • رسیدگی از طریق قبول دفاتر که در این مورد یعنی دفاتر و اسناد بر طبق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم شده است و درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفتر تعیین و مبلغ مالیات مشخص و طی برگ تشخیص صادر و به مودی ابلاغ می شود.
 • رسیدگی از طریق علی الراس یعنی دفاتر و اسناد مودی مطابق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم نشده است و با موازین مطابقت ندارد و یا در مدارک ارائه شده جهت رسیدگی نقص و کسری هایی وجود داشته دارد که در این صورت دفاتر مورد قبول واقع نمی گردد و تشخیص درآمد و مالیات واحد های تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی شناسایی و مطالبه می شود. به این روش، رسیدگی از طریق علی الراس گفته می شود.
 • هنگامیکه از دیدگاه اداره امور مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات کافی نبوده و یا در اسناد موازین قانونی و آیین نامه مربوطه رعایت نشده باشد و غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود مراتب از طریق اداره مالیات مربوطه کتبا با ذکر دلایل درست و کافی به مودی مالیاتی ابلاغ می گردد و پرونده مودی برای رسیدگی به هیات 3نفره ارسال می گردد.

 

دلایل علی الراس شدن محاسبه مالیات:

موارد علی الراس شدن دفاتر در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم  به شرح زیر ذکر شده است:

 

۱- هنگامیکه مودی تا موعد مقرر ترامه یا حساب سود و زیان واحد تجاری خو را ارائه ننموده باشد.

۲- هنگامیکه مودی نسبت به ارائه دفاتر و مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید در صورتیکه درخواست کتبی  از اداره امورمالیاتی مربوط  دریافت کرده باشد. از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل

در خصوص این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید موارد زیر روی می هد:

۳-چنانجه مدارک ارائه نشده مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد

۴- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود.

 

مطلب پیشنهادی :

مالیات مستقیم

 

منبع : haghrah.net


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

مغازه داران و مالکان سرقفلی نوع اول که سرقفلی آن را خریداری کرده اند باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آنها مستمرا در معرض خطر و به نوعی تخلیه از طرف مالک است.

البته این موضوع هم نباید ترس و واهمه ایی برای مالکین و مغاره داران داشته باشد اما متاسفانه مغازه داران و مالکان سر قفلی امروزه به دلیل عدم آگاهی از مقررات ملک خود را از خطر تخلیه از طرف مالک قرار میدهند.

منبع : haghrah.net


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

قانون مالیات ها در 5 باب تدوین شده است که در ماده ی 1 این قانون به باب اول در خصوص تعیین تکلیف انتساب مودی یا غیر مودی بودن به افراد و اشخاص می پردازد.

کلید واژه های اصلی مندرج در این ماده عبارت است از : درآمد و تحصیل آن

منبع:haghrah.net


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

حسابرسی بیمه چیست؟

 

پرداخت حق بیمه به منظور برخورداری و بهره مندی از خدمات تأمین اجتماعی بوده و جهت معاش و سلامت بیمه شدگان و خانواده های آنها می باشد از این جهت حسابرسی بیمه و یا به اصطلاح حسابرسی تأمین اجتماعی در زندگی کارگران و کارمندان و کسانی که به صورت اجباری بیمه می شوند، حائز اهمیت بسیاری است.

در ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی موضوع رسیدگی بیمه‎ای مطرح شده است.

 

در اینجا به شرح متن کامل ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی خواهیم پرداخت:

کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شـدگان، همچنـین دفاتر و مدارک لازم را در زمان مراجعـه بـازرس سـازمان، در اختیار او بگذارنـد. بازرسان سازمان مى توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارک مذکور، رونوشـت یـا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمنـدان و کـارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حـق دارنـد کارگـاه هـاى مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیت هـاى مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف دو ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

در واقع بازرسی بیمه ای در سازمان تأمین اجتماعی و به منظور شناسایی و تأمین حقوق بیمه ای کارگران و کارمندان انجام می شود.

 

اما این حسابرسی دو هدف اصلی را دنبال میگکند که به شرح زیر میباشد :

1. اطمینان از اینکه کارفرمایان حقوق بیمه‎ای کارکنان خودرا رعایت کنند:
این هدف با کنترل و رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به حقوق از جمله لیست بیمه تأمین اجتماعی و گاهی اوقات لیست مالیات حقوق کارکنان کند می باشد.

2. اطمینان از اینکه کارفرمایان قانون تأمین اجتماعی بابت قراردادها و حق احمه‎ها را به درستی اجرا کنند:
در این هدف کارفرمایان می بایست بر اساس قانون تأمین اجتماعی، اسناد و مدارک درخواستی را در اختیار رسیدگی کنندگان قرار دهند. بازرس یا رسیدگی کننده هم با تطابق اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، درستی یا نادرستی موارد را بررسی و کنترل خواهد کرد.

طبق قوانین حق احمه پرداختی به افرادی غیر از بیمه شدگان شرکت (پرسنل) نیزمشمول بیمه تأمین اجتماعی می باشد و کارگاه‎ ها باید در زمان پرداخت، این موضوع را در نظر داشته باشند، و رسیدگی کنندگان برای بررسی درستی یا نادرستی این موارد، قراردادها، پرداخت‎های کارمزد، فاکتورهای کارمزدی و صورتحساب‎های دارای کارمزد را موردبررسی قرار می دهند.

 

با ما همراه باشید با :

قوانین مالیات بر ارث

 

منبع :

haghrah.net


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

انتقال سند سرقفلی و شرایط آن:

انتقال سر قفلی به این منظور است که شخص دیگری غیراز مالک سرقفلی، عملا از محل سرقفلی استفاده بکند و در آنجا مشغول به کارشده انتقال سند سرقفلی به سه طریق امکان پذیر است :

1-اختیاری هست سرقفلی یک ملک گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک ، سرقفلی به فرد دیگری منتقل میشود که ممکن است با سند عادی و یا سند رسمی باشد.

2- انتقال قهری: یعنی به این صورت که شخصی فوت میکند و حقوق حاصل از کسب و پیشه و سرقفلی آن به ورثه شخص منتقل میشود.

 3-انتقال قضایی: وقتی که از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده میشود که دراین صورت انتقال قضایی صورت خواهد پذیرفت.                                                                                                              

منبع :

haghrah.net


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

حسب مدلول

ماده 248 ق.م.م

در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و آراء صادره می بایست متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده باشد.

اظهار نظر دقیق و صحیح و مدلل نسبت به اعتراض مودی در زمانی که اختلاف مالیاتی ایجاد شود در این ماده مورد نظر قرار می گیرد.                                                                                                                                                                                        

در واقع ماده ی 248 نسبت به اعتراضات دقت لازم صورت می گیرد.

منبع :

haghrah.net


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

توقف دیون چیست؟

توقف دیون در ورشکستگی باید دیون مسلم باشد(این قسمت در ویدئو دیده می شود و از کلمه ی مسلم مطمئن شوید) نه دیونی که بر اثر اختلاف حساب پرداخت نمی شود.                                                          

طبق ماده 416 ق.ت باید تاریخ توقف دیون مشخص گردد.

مزایای قانون برای تجار ورشکسته چیست:

 1. عدم پرداخت سود و تأخیر در تأدیه و خسارات از زمان توقف پرداخت تاجر ورشکسته
 2. عدم بازداشت تاجر
 3. ابطال معاملات پس از تاریخ توقف
 4. اداره ی اموال تاجر توسط مدیر تسویه یا اداره تسویه

نکته :ماده ی 413 ق.ت زمانی که وقفه ای برای تاجر پیش آید مکلف است که ورشکستگی را اعلام نماید زیرا این جزء قوانین آمده است.

منبع:

haghrah.net


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

گرچه تعاریف واقعی بین حوزه های قضایی متفاوت است، به طور کلی، مالیات مستقیم مالیاتی است که به شخص یا دارایی تحمیل می شود و از مالیات تحمیل شده بر مبنای معامله متمایز است که به عنوان مالیات غیرمستقیم توصیف می شود.

این اصطلاح ممکن است در تحلیل های اقتصادی و ی به کار رود، اما به خودی خود پیامدهای قانونی ندارد.

با این حال، در ایالات متحده، این اصطلاح از اهمیت ویژه قانون اساسی برخوردار است زیرا به موجب مفاد قانون اساسی ایالات متحده مبنی بر اینکه هر گونه مالیات مستقیم که توسط دولت ملی اعمال می شود، بر اساس جمعیت، در بین ایالت ها تقسیم می شود.

در اتحادیه اروپا مالیات مستقیم تنها مسئولیت کشورهای عضو است.

 

معنی کلی

به طور کلی، مالیات مستقیم مالیاتی است که به یک شخص خاص ( حقوقی یا طبیعی ) یا املاک ( یعنی دارایی واقعی و شخصی، دام، محصولات زراعی، دستمزد و غیره ) تحمیل می شود که از مالیات تحمیل شده بر مبنای معامله متمایز است.

به این معنا، مالیات غیرمستقیم مانند مالیات بر فروش یا ( مالیات بر ارزش افزوده ) فقط در صورت وقوع معامله مشمول مالیات اعمال می شود.

مردم این حق را دارند که از انجام چنین معاملاتی خودداری کنند، در حالی که یک مالیات مستقیم به طور معمول به صورت غیرقابل قید و شرط به فرد تحمیل می شود، که براساس همان زندگی یا موجودیت شخص یا یک ملک تحمیل می شود.

مالیاتی که به واسطه مالکیت به جای استفاده تجاری به مالک تحمیل می شود. برخی از مفسران ادعا كرده اند كه “مالیات مستقیم مالیاتی است كه نمی تواند توسط مالیات دهندگان به شخص دیگری منتقل شود، در حالی كه مالیات غیرمستقیم می تواند باشد.

 

قانون اساسی ایالات متحده

یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاً اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است.

به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود.

در ایالات متحده، اصطلاح ” مالیات مستقیم ” طبق قانون اساسی معنای خاصی به دست آورده است: مالیات مستقیم عبارت است از مالیات بر دارایی ” به دلیل مالکیت آن ” ( مانند مالیات بر املاک و مستغلات معمولی که به شخص تحمیل می شود ).

 

مالیات مستقیم در هند

مالیات مستقیم نوعی از جمع آوری مالیات های قابل استفاده در سطح عمومی با استفاده از درآمد شخصی و ثروت آنها است که از طریق مجاری رسمی و اعتبارنامه های شایسته دولت مانند شماره حساب دائمی و جزئیات حساب بانکی جمع آوری می شود.

قانون اساسی هند عالی‌ترین متن قانونی در کشور هند است. این قانون در ۲۶ نوامبر ۱۹۴۹ به تصویب مجلس مؤسسان هند رسیده و از ۲۶ ژانویه ۱۹۵۰ لازم‌ الاجرا شده است.

به همین جهت ۲۶ ژانویه هر سال به عنوان روز جمهوری تعطیل رسمی است و در سراسر هند گرامی داشته می‌شود. در این قانون هند یک جمهوری دمکراتیک معرفی شده که برقراری عدالت، برابری و آزادی را برای شهروندانش تضمین می‌کند.

این قانون اساسی طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته در بین تمام کشورهای مستقل دنیاست و از ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه تشکیل می‌شود.

 

تاریخ مالیاتهای مستقیم

تمایز مدرن بین مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم با تصویب اصلاحات شانزدهم در سال 1913 به وجود آمد. پیش از اصلاحات شانزدهم، قانون مالیات در ایالات متحده نوشته شده بود به طوری که هر مالیات مستقیم لازم بود که به طور مستقیم به جمعیت تقسیم شود. به عنوان مثال، ایالت با 75 درصد جمعیت در رابطه با ایالت دیگر فقط باید مالیاتهای مستقیم را برابر با 75 درصد از ایالت بزرگتر بپردازد.

 

انواع دیگر مالیاتهای مستقیم

مالیات شرکتها شکل دیگری از مالیات مستقیم است. این مالیاتی است که شرکت ها و مشاغل دیگر باید براساس سودهایی که کسب می کنند به دولت بپردازند.

با این حال ، مشارکت ها و مالکیت های شخصی مالیات شرکت ها را پرداخت نمی کنند. مالیات شرکت در ایالات متحده از مالیات بر درآمد جداست.

نوع دیگر مالیات مستقیم مالیات بر املاک است که توسط مالک یک ملک پرداخت می شود. اینها معمولاً توسط دولتهای محلی جمع آوری شده و براساس ارزش ارزیابی شده یک ملک است.

مخاطبان عزیز شما می توانید مباحث مربوط به

امور مالیاتی را که در مقالات قبل راجع به آن صحبت کردیم مطالعه فرمایید و نظرات خود را برای ما به اشتراک بگذارید.

منبع:

haghrah.net


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

 زن چگونه می تواند درخواست پرداخت مهریه نماید؟

 • زن می تواند از طریق ارسال اظهارنامه به همسر خود درخواست پرداخت مهریه نماید در واقع اظهارنامه به اوراق چاپی موجو دردادگستری گفته میشود که که دارای 2ستون خوانده و خواهان است و زوجه باید درخواست مهریه خود را در ستون خواهان نوشته و از طریق دادگاه آن را برای خوانده یعنی همسرش ارسال نماید و در این هنگام اظهارات زوج نیز در ستون خوانده ثبت می گردد.

نکته: زوجه باید بداند که در تمام طول این مدت باید همسرش را تمکین نماید زیرا در غیر این صورت (عدم تمکین) زن ناشزه محسوب می گردد و به او نفقه دیگر تعلق نمیگیرد

 • از طریق اجرای ثبت
 • از طریق دادگاه ها

 هنگامیکه زوج مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات دین است)، دارای تمکین مالی باشد، در آن زمان وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر حق راه آسان تر و سریعتر می باشد.

 

شرایط توانایی پرداخت یا عدم پرداخت  مهریه توسط زوج چیست

هنگامی که زوج توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد ولی از پرداخت آن سرباز زند و اعلام نماید که شرایط پرداخت مهریه را ندارد در این صورت زوجه می تواند به دادگاه مراجعه کند و مهریه خود را به اجرا گذارد در این هنگام زن باید طی 10 روز دارایی و اموال همسر خود را معرفی نموده تا فورا برای توقیف آنها اقدام نماید .

اما چنانچه تنها دارایی مرد حقوق دریافتی او باشد و البته همسر دیگری اختیار نکرده باشد تا یک چهارم از حقوق مرد به زوجه تعلق میگیرد و ماهیانه باید به زن تسلیم نماید تا مهریه به صورت کامل پرداخت گردد و تا زمان پایان پرداخت این دین مرد اجازه خروج از کشور را ندارد اما چنانچه اموال دیگری داشته باشد باید آن را فروخته و مهریه را از این طریق پرداخت نماید .

اما اگر مرد مالی داشته باشد و زن پیش بینی  نماید که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود ممکن است مرد آن مال را بفروشد  و یا انتقال دهد می تواند  از دادگاه مربوطه درخواست  قرار تأمین نماید که با این درخواست  دادگاه قرار تأمین صادر می کند و در این صورت مال  تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود تا مرد نتواند مال را فروخته یا انتقال دهد و زن  از این مال تأمین شده می توان ، مهریه را برداشت نماید .

در غیر این صورت ، شرایط پرداخت نکردن مهریه ، ضمانت اجرایی دارد، ولی چنانچه مرد توانایی مالی  برای پرداخت مهریه را نداشت  در این صورت زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه نماید و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه ارائه بدهد و شرایط پرداخت نکردن مهریه را ایجاد کند.

در این حالت  دادگاه به دادخواست او  مبنی بر استرداد مهریه  رسیدگی  می نماید و اگر زن استحقاق دریافت  مهریه را داشته باشد در این صورت دادگاه حکم به پرداخت مهریه  توسط مرد را می دهد و مرد طبق دستور دادگاه موظف می شود از زمانی که برای آن  توسط دادگاه معین شد مهریه را به همسرش بپردازد.

مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادر شده دادگاه  بیست روز است  و زوجین در این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند.

پس از صادر شدن حکم قطعی دادگاه ، زن  میتواند ماده ۲ قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال نماید،یعنی چنانچه مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند ،به زندان خواهد رفت ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه خواهد داد.

 

پرداخت نکردن مهریه

تمامی مردان به دنبال شرایط پرداخت نکردن مهریه هستند. مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد.

مهریه دینی است که مرد باید به زن بپردازد، اصولا مردان ترجیشان پرداخت نکردن مهریه است و بدنبال راهی برای فرار از این مسئله می باشند اما مهریه در واقه یک بدهی است و فقط به تشخیص دادگاه می توانند آن را به صورت اقساطی پرداخت نمایند.

ولی این شرایط ماهیت مهریه را تغییر نمیدهد و اگر شخصی از پرداخت اقساط نیز سر باز زند مهریه از حالت اقساط خارج می شود و به حالت حال تبدیل می شود که در این صورت مرد مجبور است تمام مهریه را یکجا پرداخت نماید و دیگربه حالت اقساط در نمی آید.

 

نکته مهم در نحوه ی پرداخت مهریه

متاسفانه در زندان ها نکات و اطلاعات غلطی به مردان داده می شود از جمله اینکهمرد می تواند پس از پرداخت چند قسط برای ادیت کردن زوجه اقساط را در دادگاه شهر دیگری بپردازد و با این روش موجب اذیت زوجه گردد و یا اینکه سکه تقلبی به جای سکه واقعی بپردازند و یا حتی دوقسط را پرداخته و یک قسط را نپردازند اما باید آگاه باشند که این اطلاعات اشتباه است.

اما در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم  که اولا اقساط مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در هیچ شهر دیگری قابل پرداخت نمی باشد .

اما اگرمحل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و اودلایل کافی برای اثبات به دادگاه را برای این تغییر مکان ارائه کند این امر امکانپذیر است .

هنگامیکه حکم برای پرداخت مهریه صادر گردد و زمان شروع پرداخت فرا برسد دیگر زوجین در دادگاه صادر کننده کاری نداشته و فقط باید به اجرای احکام مراجعه نمایند.

حجم فعالیت‌هایی که در اجرای احکام انجام می‌شود، در واقع اجرای احکام  به عنوان یک واسطه برای جلوگیری از اختلافات و مشکلات احتمالی میان زوجین  در زمان پرداخت مهریه می باشد و اینکه همه چیز ثبت گردد تا بعدا باعث بروز مشکل نشود.

امیدواریم در این مقاله از نحوه ی پرداخت مهریه استفاده ی لازم را برده باشید جهت اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در سایت و با شبکه های اجتماعی ما با کارشناسان مربوطه ما در تماس باشید.

با ما باشید با مطالب جدید :

قوانین مالیاتی بر ارث

 

منبع : haghrah.net


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

سلام آنچه درباره سرقفلی باید بدانیم دراین کلیپ درمورد سرقفلی و روش های انتقال و اجاره آن برای شما عزیزان توضیح هایی را ارائه خواهم داد.

امروزه سرقفلی درمیان کسبه ، اصناف وبازاریها به دو صورت دیده می شودکه هرکدام از آنها با کمی تسامع  قوانین و مقررات وشرایط خاص خود را دارد.

سرقفلی نوع اول که ازحق کسب وپیشه حاصل شده است.

سرقفلی نوع دوم که در اصل سرقفلی واقعی گفته می شود ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت نیست.

مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند سرقفلی ملک را یعنی حق اجازه کسب و کار وتجارت را به مدت نا محدود وبا اجاره ماهیانه                                                                                                                

و با شرایط خاص به مستأجر واگذار می کند و صاحب سرقفلی به این شکل بدون مالکیت در اعیان و یا در زمین مغازه حق استفاده

از مغازه و کسب و کار وتجارت را بدست می آورد و میتواند این حق را به نحو مقتضی و برابر شرایط مقرر شرایط مقرر بین خود و مالک

به اشخاص دیگر واگذار کند.

منبع :

haghrah.net

 


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

رسیدگی از طریق علی الراس:

ماده ی 98 قانون مالیات های مستقیم

واژه ها و قسمت های مهم در ماده 98 ق.م.م که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتنداز:

 • ضریب مالیاتی
 • قرائن مالیاتی
 • رقم قرینه ی مالیاتی

نکته :با توجه به درج واژه ی (باید) در این ماده در قوانین این ماده جزء قوانین آمره می باشد.

منبع:

haghrah.net 


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

حکم انجام تغییرات فیزیکی در محل سرقفلی چیست؟

صاحب سرقفلی نمی تواند در دیوارها و زمین محل سرقفلی خود برخی تغییرات را ایجاد کند .تغییراتی که مجاز  به انجام آنها هستند با وکلا و کارشناس های رسمی دادگستری مشاوره لازم را دریافت کنند.

منبع:

haghrah.net


مشاوره حقوقی انلاین در هه ی زمینه ها

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها

معرفي برنامه ها ی شبکه های اجتماعی سایت تفریحی و سرگرمی تور استانبول | تور آنتالیا | تور ترکیه DJARK Moshaveretahsili رونق تولید ملی یافا کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. mgkif همه چی موجوده روستای زیبای اوره